Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Аватара пользователя
ukc
Site Admin
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 16:43
Откуда: Украина, Киев

Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ukc » 03 окт 2011, 22:26

Публикуем проект Правил полученный руководством ККУ 29.09.2011г. Ответ потребовали к 04.10.2011.
Сроки, как ведите, какие. Руководство ККУ уже отреагировало на данный проект.
Хотелось бы услышать мнения форумчан. ПИшите Ваши отзывы , как здесь на форуме , так и в гос.инстанции указанные в ответе ККУ. Если кто-то думает , что "моя хата с краю", то глубоко ошибается. Если примут в Киеве, то поверьте, примут и в остальных областях Украины.. Только вместе мы можем отстоять нашу позицию и братьев наших меньших.
Ниже размещаем Проект Правил.

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
на 2012 – 2016 роки
Зміст
1. Паспорт програми.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
3. Мета програми.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми.
5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів програми та результативні показники.
6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

1. ПАСПОРТ
Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами
на 2012 – 2016 роки
1. Ініціатор розроблення програми Головне управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми
3. Розробник програми Головне управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
4. Співрозробники програми Комунальні підприємства «Центр ідентифікації тварин», «Притулок для тварин», «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», громадські організації
5. Замовник (відповідальний виконавець) програми Київська міська державна адміністрація
6. Учасники (співвиконавці) програми Головне управління екології та природних ресурсів;
Головне управління МВС в м. Києві;
Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві;
Районні в м. Києві державні адміністрації;
Головне управління надзвичайних ситуацій;
Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва;
Головне управління з питань торгівлі та побуту;
Головне управління комунального господарства;
Головне управління ритуальних послуг
Головне управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю;
Головне управління освіти і науки;
Київська міська санітарно-епідеміологічна станція;
Житлово-експлуатаційні організації;
Комунальні підприємства „Центр ідентифікації тварин”, „Притулок для тварин”, „Київська міська лікарня ветеринарної медицини”, інші
підприємства, організації та установи, включаючи громадські організації, навчально-наукові та науково-дослідні установи за згодою.
7. Термін реалізації програми 2012 – 2016 рр.
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) І етап – 2012 р.
ІІ етап – 2013– 2014 рр.
ІІІ етап – 2015 – 2016 рр.
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Кошти бюджету м. Києва, кошти районних бюджетів
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:
9.1. коштів бюджету м. Києва
9.2. коштів інших джерел

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Одним із важливих критеріїв належності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин.
На території міста Києва приблизно кожна 14-та родина має домашню тварину. Для людини є природним утримання домашніх улюбленців, однак їх неконтрольоване розмноження і безвідповідальне ставлення до них власників тварин, з вини яких вони виявляються загубленими, кинутими у місцях продажу, призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин.
Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та, відповідно, чисельністю безпритульних тварин у м. Києві потерпають і мешканці міста, і самі тварини.
Через відсутність у достатній кількості створених та належним чином облаштованих місць та зон для вигулу, дресирувальних майданчиків власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, зелених і рекреаційних зонах, що призводить до збільшення конфліктних ситуацій між власниками тварин та пересічними громадянами (напади на людей, покуси, погіршення санітарного стану в багатоквартирних будинках внаслідок неналежного утримання тварин). Крім того, до збільшення вищезазначених конфліктних ситуацій призводить, також, велика кількість безпритульних тварин.
У зв’язку з великою чисельністю тварин у місті та не налагодженою системою збору та утилізації відходів життєдіяльності тварин, існує загроза ураженості ґрунту (дитячих майданчиків, парків, скверів тощо) збудниками антропозоонозів і паразитарних захворювань, а також створення умов для високого рівня ризику зараження населення, насамперед, дітей.
З іншого боку, неналежний догляд за домашніми тваринами та велика чисельність безпритульних призводять до того, що тварини гинуть та отримують травми у дорожньо-транспортних пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, хворіють інфекційними хворобами. Неконтрольована кількість домашніх та безпритульних тварин призводить до байдужого, негативного, жорстокого ставлення до них, а зрештою й до людей і, таким чином, викликає підвищення конфліктогенності в суспільстві.
Причинами зазначених явищ є:
- недосконалість нормативно-правової бази у даній сфері.
Діюча правова база досить поверхнево врегульовує питання утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, не враховує повною мірою прецедентів, що виникають, і не має чіткого механізму застосування.
- відсутність мотивації серед власників тварин до дотримання встановлених правил утримання тварин.
У місті не створені належні умови для утримання тварин – не створена відповідна інфраструктура – місця і зони для вигулу, дресирувальні майданчики, кладовища для тварин, не досконала система реєстрації та ідентифікації тварин, контролю над їх розмноженням та утриманням.
- недостатній рівень свідомості, культури та інформованості власників тварин та мешканців міста, спричиняє те, що основна частина власників тварин взагалі не дотримується правил утримання тварин, що сприяє поповненню чисельності безпритульних тварин.
Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:
тварин, які мали власника, але були загублені, залишені з ініціативи власника на вулиці, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо. Слід зазначити, що подібні явища мають місце внаслідок неконтрольованого та безвідповідального розмноження домашніх тварин;
розмноження існуючих безпритульних тварин (одна самка в рік народжує 8-12 цуценят);
безпритульних тварин, які мігрували з приміських районів на так звані «вільні території».
Як доводить світовий досвід, масове знищення тварин не вирішує проблеми зменшення їх чисельності, сприяє створенню неконтрольованої ситуації з чисельністю безпритульних тварин, є найбільш неефективним та економічно витратним методом її регулювання та провокує ескалацію жорстокості в суспільстві.
Досвід європейських країн (огляд «Практика контролю безпритульних тварин в Європі: огляд стратегій контролю популяцій безпритульних собак і котів у 31 країні, здійсненого WSPA та RSPCA у 2006 – 2007 рр. – Stray animal control practices (Europe). A report into the strategies for controlling stray dog and cat populations adopted in thirty-one countries. WSPA, RSPCA International. 2007) доводить відсутність кореляції між динамікою зростання кількості безпритульних тварин і практикою евтаназії здорових не прилаштованих тварин та, навпаки, наявність кореляції між динамікою змін кількості безпритульних тварин і застосуванням державою та/або місцевою владою комплексних заходів, спрямованих на перекриття джерел їх поповнення: обов’язковою реєстрацією, просвітою населення, пільговою стерилізацією тварин, що мають власника, та відмовою від практики вбивства при вилові.
Такі методи, як «вилов-стерилізації-повернення» (ВСП), вилов без повернення, евтаназія здорових не прилаштованих тварин та методи регулювання чисельності безпритульних тварин без застосування комплексних запобіжних заходів щодо розмноження тварин, що мають власника, не мають будь-якого визначального впливу на кількість безпритульних тварин.
Аналіз європейського досвіду регулювання чисельності безпритульних тварин свідчить, що обрана Київською владою модель регулювання чисельності безпритульних тварин (ВСП) широко застосовується в європейських країнах, ґрунтується на послідовних гуманних засадах та має вагомі переваги перед іншими, зокрема, не потребує більшого, ніж інші моделі (вилов без повернення) фінансування. В усіх країнах, що її застосовують на державному або регіональному рівнях, ситуація з безпритульними тваринами є контрольованою і їх чисельність принаймні не збільшується .
Як свідчить світовий досвід, найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин є реалізація засобів запобігання неконтрольованого розмноження тварин, що мають власників, здійснювана державною та/або місцевою владою за участю громадських організацій.
Засобами такого запобігання є:
- обов’язкова реєстрація собак, що мають власника;
- пільгова біостерилізація тварин, що мають власника, для соціально вразливих верств населення (з низьким рівнем доходу – пенсіонери, інваліди тощо), заходи з заохочення біостерилізації;
- просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, публікації, теле- й радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо)
25.10.2007 р. рішенням Київської міської ради № 1080/3913 було ухвалено Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2008 – 2011 рр. та нові Правила утримання собак і котів у Києві. Програма передбачала вилов і масову стерилізацію безпритульних тварин з подальшим їх поверненням на місця попереднього перебування (ВСП). У свою чергу Правилами було передбачено відповідальне ставлення власників до здійснення контролю над розведенням домашніх тварин. Таким чином, сукупно Програма й Правила були спрямовані на «перекриття» обох джерел поповнення кількості безпритульних тварин – і їхнє природне розмноження, і поповнення за рахунок неконтрольованого розмноження власницьких тварин.
Але недооцінка зазначених чинників, які сприяють запобіганню неконтрольованого розмноження тварин, що мають власника, а також неналежний рівень організаційного та фінансового забезпечення унеможливили реалізацію заходів, передбачених вищезгаданими нормативно-правовими актами. Таким чином, на сьогодні залишаються відкритими питання недостатньої кількості пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки тварин, пунктів тимчасового утримання тварин, відсутність дієвого механізму заохочень власників тварин до реєстрації та стерилізації, заохочення осіб, що опікуються безпритульними тваринами, недосконала система обліку та ідентифікації тварин, контролю над забезпеченням дотримання санітарно-епідеміологічних норм при продажі тварин, а також неконтрольованого розведення та безвідповідального ставлення до тварин їхніми власниками.
З іншого боку, залишається відкритим питання громадського контролю діяльності та фінансового забезпечення відповідальних виконавців Програми, зокрема установ та організацій, які здійснюють вилов та утримання безпритульних тварин у притулках будь-якої форми власності. Також, не здійснювались повною мірою інформаційно-просвітницькі заходи, відсутня масштабна соціальна реклама щодо захисту тварин від жорстокого поводження та контролю розмноження тварин, що мають власників.
Зазначені чинники призвели до диспропорцій у реалізації Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, унаслідок чого істотного покращання ситуації з безпритульними тваринами та санітарно-епідеміологічного і екологічного стану м. Києва не відбулося.
Ситуація з безпритульними тваринами на сьогодні є не достатньо контрольованою, все частіше трапляються вбивства тварин та жорстоке поводження з ними, що провокує ескалацію жорстокості в суспільстві та зростання рівня конфліктогенності.
Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а термін дії чинних Програм – регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами та вирішення проблем з утримання домашніх тварин збігає, виникає необхідність розроблення нової комплексної Програми, яка враховує актуальний стан проблеми, усі вищезазначені чинники і спрямована на ефективний контроль над утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин у місті гуманними методами, зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості та впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

3. Мета програми
Основною метою реалізації Київської міської програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (далі – Програма) є:
здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин, які мають власників в м. Києві;
зменшення кількості безпритульних тварин в м. Києві гуманними методами;
створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин;
зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості;
впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.
Програма визначає основні засади гуманного утримання та поводження із тваринами в місті; правові, економічні та організаційні засади діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та поводження з тваринами.
Програма спрямована на формування в місті Києві повноцінного співіснування людей і тварин та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає гуманістичним напрямкам Європейського Союзу.
Дія Програми поширюється на собак і котів, які мають власників, а також на безпритульних собак, які знаходяться на території м. Києва.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Правові аспекти
Програма розроблена відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», а також вимог та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженому рішенням Київської міської ради № 520/2589 від 29.10.2009 р.
Програма базується на Конституції України, законах України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», «Про об’єднання громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», стандарти і директиви Міжнародного Епізоотичного Бюро (OIE) 2009 р., рекомендації Міжнародної коаліції по регулюванню чисельності тварин-компаньйонів (ICAM Coalition) 2007 р. та інших нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сферах місцевого самоврядування, діяльності громадських організацій та захисту об’єктів тварин і протидії жорстокому поводженню з тваринами.
Незважаючи на існування низки нормативно-правових актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, захисту тварин від жорстокого поводження, існуюча чинна правова база все ще має значну кількість прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питання, пов’язані з порушеними проблемами.
Тому, є необхідним її удосконалення, шляхом внесення змін, доповнень та уточнень до чинних нормативних актів, а також розробки нових, як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях.
Зокрема потребують нормативного врегулювання питання підвищення рівня відповідальності за порушення правил утримання тварин, здійснення контролю за продажем тварин, збирання, знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності тварин, створення кладовищ для тварин у складі колумбарію з могильником для захоронення тварин, крематорію, центрів тимчасової перетримки тварин та ін.
У цій Програмі терміни вживаються в такому значенні:
гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;
домашні тварини – собаки та коти, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною для задоволення потреб у спілкуванні;
безпритульні тварини – покинуті, загублені, що втекли або іншим чином залишилися поза межами свого утримання без догляду людини домашні тварини, а також ті з них, що утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;
опікувані тварини – піддані щепленням та біостерилізації собаки та коти, що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій в умовах повністю або частково створених діяльністю людини;
опікун тварини – фізична особа, підприємство, установа, організація незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що опікуються тваринами на волонтерських засадах;
опіка над твариною – догляд за опікуваною твариною для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення її безконтрольного розмноження без зміни її ареалу перебування;
власник тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, що не суперечать законодавству, і несе відповідальність за стан тварини та її дії згідно з чинним законодавством;
утримання в домашніх умовах – обмеження природної волі домашніх тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;
біостерилізація – гуманний метод регулювання чисельності тварин шляхом хірургічного позбавлення тварини здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);
евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
жорстоке поводження з тваринами – побої, знущання, залякування, навмисне поранення та каліцтво тварин; дратування тварин, нацькування одних тварин на інших; покинення тварин без догляду або в безпорадному стані; порушення зоотехнічних, зоогігієнічних, та ветеринарно-санітарних норм їх утримання; вчинення над тваринами експериментів та процедур, що спричиняють страждання та/або здійснюються з порушенням закону; використання технічних засобів, які примушують тварин до перебування у протиприродних позиціях, що викликають надмірні страждання, пошкодження тіла або загибель тварини; транспортування тварин способами, що призводять до страждань та стресу тварини; використання жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; інші дії, що суперечать нормам, встановлених цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, спрямованими на захист тварин від жорстокого поводження, та спричиняють тваринам біль, каліцтва, травми, страждання, стрес, призводять до їх передчасної загибелі.
жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
соціалізація тварин – спрямований на адаптацію тварини до співіснування з людьми процес засвоєння навичок і зразків поведінки, які роблять тварину соціально безпечною;
притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені для утримання тварин постійно або тимчасово та облаштовані згідно з вимогами чинного законодавства;
пункти тимчасового утримання тварин – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;
пункти стерилізації та післяопераційної перетримки – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для проведення біостерилізації домашніх та безпритульних тварин фахівцями ветеринарних установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів та для подальшої реабілітаційної перетримки безпритульних тварин до моменту повного одужання (впродовж 8 – 10 днів) і передачі під опіку.
реєстрація та облік тварин – процес обліку та ідентифікації тварин шляхом збирання та занесення відповідної інформації щодо тварини та її власника або опікуна до загальної електронної бази, видача власникам або опікунам тварин реєстраційних посвідчень та відмітних знаків з метою контролю за чисельністю тварин в Києві та за дотриманням власниками та опікунами тварин ветеринарних та санітарно-епідеміологічних вимог;
ідентифікація тварин – присвоєння тварині особистого ідентифікаційного коду;
єдиний реєстр опікунів тварин – загальноміська база даних, що функціонує в електронному режимі та містить інформацію щодо усіх зареєстрованих в Києві опікунів тварин, яку веде комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин»;
загальна міська електронна база даних тварин – загальноміська база даних, що функціонує в електронному режимі та містить інформацію щодо усіх зареєстрованих в Києві тварин, котрі мають власників або опікунів або є виловленими безпритульними тваринами, яку веде комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» шляхом отримання та систематизації інформації від ветеринарних закладів м. Києва про реєстрацію тварин та організацій, що здійснюють вилов тварин.

Концептуальною основою шляхів і засобів розв’язання проблеми є:
взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та закладів освіти і науки;
комплексність і збалансованість заходів, їх зв’язок з актуальними проблемами міста, зокрема, поліпшенням санітарного та епізоотичного стану;
врахування основних загальнодержавних нормативно-правових та директивних документів, що стосуються державної політики в галузі охорони тварин;
поширення державної політики в напрямі європейської інтеграції щодо приведення міста до рівня європейської столиці у сфері охорони тварин на міський рівень та створення відповідної інфраструктури;
побудова відповідного плану дій міської влади на 2012-2016 роки з використанням системи індикаторів і показників щодо оцінки результатів його виконання;
вдосконалення нормативно-правової бази (в межах компетенції місцевого самоврядування) з питань охорони тварин на рівні міста;
забезпечення на міському рівні розвитку економічних механізмів контролю народжуваності та утримання домашніх тварин, регулювання чисельності безпритульних тварин і підвищення ефективності заходів із запобігання жорстокого поводження з тваринами;
широке впровадження новітніх методів та технологій гуманного поводження з безпритульними тваринами;
забезпечення умов для виявлення, в першу чергу, внутрішніх джерел фінансування заходів, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій і міжнародної технічної допомоги;
пропаганда гуманного ставлення до тварин серед населення міста, формування культури поводження з домашніми і безпритульними тваринами.

Здійснення контролю за дотриманням правил утримання домашніх тварин. Реєстрація та ідентифікація

З метою забезпечення комфортних умов співіснування людей і домашніх непродуктивних тварин в місті, зменшення кількості конфліктних ситуацій, пов’язаних з тваринами, зменшення випадків укусів собаками людей або травмування інших тварин, зменшення кількості бездоглядних та безпритульних тварин, формування гуманного відношення до тварин необхідно постійно здійснювати контроль за дотриманням встановлених правил утримання тварин. З цією метою мають регулярно проводитися рейди-перевірки по території м. Києва, особливо в парках, скверах, де здебільшого здійснюється вигул тварин, та в місцях громадського відпочинку, а також має здійснюватися реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян про факти порушень правил утримання тварин.
У разі виявлення правопорушень, пов’язаних з утриманням тварин, з метою притягнення до відповідальності, має бути встановлений власник тварини. Найбільш ефективний спосіб ототожнення тварини з конкретним власником – це використання реєстрації та ідентифікації.
Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для здійснення єдиного обліку тварин, які утримуються юридичними та фізичними особами, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; забезпечення епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних ситуації, пов’язаних з утриманням домашніх собак та котів.
Реєстрація та ідентифікація тварин може бути основою для застосування відповідної законодавчої бази (включаючи законодавство, згідно з яким власник несе відповідальність за викинуту на вулицю тварину і норми про обов'язкові регулярні щеплення від сказу). Це має підвищити відповідальність власників, оскільки по тварині можна ідентифікувати його господаря.
Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.
Ідентифікація тварин здійснюється візуальним способом (жетон), а також електронним (чіпування).
Дані про тварину та її власника вносяться до загальної електронної бази домашніх непродуктивних тварин в м. Києві.

Створення інфраструктури для утримання домашніх непродуктивних та інших тварин в м. Києві

Для покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста, зменшення кількості випадків порушення власниками собак вимог Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві має бути створена відповідна інфраструктура – майданчики для дресирування, зони та місця для вигулу, а також місця для поховання тварин.
Майданчики для дресирування собак створюються з метою:
здійснення контролю за системою дресирування собак;
підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак всіх порід;
проведення тестування за програмою «Собака-компаньйон» з метою встановлення ступеню адаптації тварини в умовах міста, у т.ч. потенційно небезпечних собак та собак яких визнано небезпечними;
проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи допризовну підготовку;
сприяння проведенню інформаційно-просвітницьких заходів щодо утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у м. Києві.
Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:
поліпшення санітарно-епідемічного, епізоотичного та екологічного стану в місті;
зменшенню кількості конфліктних ситуацій у т.ч. покусів собаками людей та травмування інших тварин;
підвищення рівня поліпшення культури та громадської активності власників собак.
Створення в установленому порядку кладовищ для тварин сприятиме локалізації місць поховань тварин, дотримання встановлених санітарно-епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить розповсюдження масових епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.
Забезпечення контролю над народжуваністю та утриманням тварин, що мають власників передбачає:
приведення у відповідність до сучасних вимог міську систему реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, передбачену Правилами утримання собак і котів у м. Києві;
запровадження систему збору, обробки й обліку статистичних даних з електронної ідентифікації тварин, здійснюваної у ветеринарних клініках міста будь-якої форми власності та інших установах, з обов’язковим наданням такої інформації до комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин» (далі – КП «Центр ідентифікації тварин» );
забезпечення проведення заходів з інформування населення про необхідність контролю над народжуваністю тварин, що мають власників, та стерилізації тварин, що не являють племінної цінності;
проведення регулярних рейдів-перевірок по території м. Києва з метою виявлення фактів порушення правил утримання собак і котів у м. Києві;
звільнення власників домашніх тварин від сплати житлово-комунальних послуг за утримання тварин за кожну стерилізовану тварину;
посилення контролю за дотриманням вимог до санітарного, ветеринарного та епідеміологічного стану у місцях продажу домашніх тварин – ринках, зоомагазинах, інших пунктах продажу тварин (оподаткування продажу, ветеринарний контроль і продаж виключно за наявності довідок про стан здоров’я та про щеплення кожної окремої тварини, які передаються покупцеві під час продажу разом з твариною);
до розроблюваної на замовлення міста соціальної реклами ввести тематику безпритульних тварин та необхідності стерилізації домашніх тварин, що не мають племінної цінності;
запровадження на міських комунальних та, за згодою власників, приватних радіо- і телеканалах цикл передач з гуманного поводження з тваринами та необхідності їх стерилізації;
забезпечення у місцевих ЗМІ систематичні публікації просвітницького характеру з зазначеної вище тематики;
забезпечення налагодження взаємодії між державними навчальними закладами міста та громадськими організаціями щодо здійснення освітньої діяльності з зоозахисної тематики.

Забезпечення масовості і систематичності стерилізації безпритульних тварин передбачає:
визначення основним напрямком роботи комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі – КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини») згідно з даною програмою стерилізацію безпритульних тварин, їх електронну ідентифікацію (чіпування), післяопераційну перетримку та здійснення пільгової стерилізації власницьких тварин;
укладання договорів з ветеринарними клініками різних форм власності щодо проведення безкоштовної стерилізації безпритульних тварин та пільгової стерилізації з подальшою післяопераційною перетримкою для окремих категорій населення з повною чи частковою компенсацію їх видатків за рахунок міського бюджету;

Здійснювати вилов безпритульних тварин відповідно до таких вимог:
Вилов безпритульних тварин здійснюється комунальним підприємством «Притулок для тварин» (далі – КП «Притулок для тварин»).
Вилов безпритульних тварин здійснюється відповідно до заявок юридичних осіб або опікунів, на території яких перебувають такі тварини.
У випадку документально підтвердженої шкоди, заподіяної третій особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, – вилов тварин може здійснюватись за заявками юридичних та фізичних осіб.
При надходженні заявки на вилов тварини КП «Притулок для тварин» зобов’язане передати повну інформацію (назва юридичної особи, адреса, кількість тварин, причина заяви та ін.) до громадських організацій м. Києва, статутною метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна чи правоохоронна діяльність, або окремим опікунам-волонтерам, закріпленим (за згодою) за даною територією відповідно до єдиного реєстру опікунів-волонтерів, за три – п’ять днів до виїзду бригади з вилову. Графіки вилову регулярно оприлюднюються на сайті КП «Притулок для тварин»
Планування вилову безпритульних тварин проводиться порайонно за принципом спіральних ліній. Вилову підлягають усі безпритульні собаки, за винятком залишених власниками на прив’язі, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях. Вигул тварин без нагляду власника заборонено.
Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані, візуально ідентифіковані і повернені до попереднього ареалу перебування під відповідальність опікуна.
Виловлені безпритульні тварини доставляються КП «Притулок для тварин» до установ ветеринарної медицини та пунктів тимчасового утримування тварин для подальшого карантинування, стерилізації та передачі власнику (в разі його знаходження), опікуну чи притулку (за згодою сторін) для знаходження нових власників чи утримування.
КП «Притулок для тварин» зобов’язано:
зафіксувати дату вилову тварини, її вид, породу, колір, вагу та приблизний вік тварини, візуальну характеристику стану здоров’я тварини, а також інші відомості, які вважає за необхідне зафіксувати;
при наявності у тварини жетону або іншого реєстраційного знака – зафіксувати реєстраційні відомості, нанесені на них, та повідомити про виловлену тварину КП «Центр ідентифікації тварин»;
забезпечити проведення ветеринарного огляду тварини, а за необхідності – карантинування, ветеринарну допомогу та щеплення проти сказу.
До здійснення вилову тварин допускаються особи, що перебувають у трудових відносинах з КП «Притулок для тварин», мають відповідні навички та отримали погодження на здійснення такої діяльності від Громадського комітету з питань зоозахисту.
До вилову тварин не допускаються особи, що притягалися до кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності за порушення Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил утримання собак і котів у м. Києві або перебувають на обліку в наркологічному чи психіатричному закладі.
Вилов тварин здійснюється будь-якими незабороненими засобами і методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке поводження з тваринами, а саме:
медикаментозний – введення в організм тварини спеціальних лікарських засобів (снодійні, транквілізатори), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;
механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);
комбінований – з застосуванням медикаментозного та механічного способів вилову.
Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально обладнаними автомобілями групою, або індивідуально, в клітках.
Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен бути:
технічно справний;
укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ньому могли вільно переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні, міцні, пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам стандартів і технічної документації;
обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від погодних умов;
оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером КП «Притулок для тварин»;
мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги, затверджений ветлікарем;
укомплектований набором відповідного спецобладнання.
При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.
Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.
Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин кузов спецавтомобілю, а також устаткування і переносні клітки миються та дезінфікуються.
Виловлені безпритульні тварини протягом десяти днів з дня їх вилову підлягають карантину, для чого обов'язково утримуються в пунктах тимчасового утримання тварин. Під час карантину тварини повинні утримуватися індивідуально в спеціально обладнаних вольєрах з повною ізоляцією від інших тварин та забезпеченням необхідних біологічних, видових та індивідуальних потреб.
КП «Центр ідентифікації тварин» згідно даних, наданих КП «Притулок для тварин», протягом трьох діб оприлюднює інформацію про виловлену тварину на офіційному сайті підприємства та вживає заходів для розшуку власника тварини. При цьому інформація про тварину вноситься в єдину міську електронну базу даних тварин у м. Києві.

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення передбачає запровадження:
облаштування раціонально розташованої системи місць, зон, майданчиків для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування домашніх собак;
обов’язкову вакцинацію від особливо небезпечних інфекційних захворювань (сказ, лептоспіроз) безпритульних тварин, що знаходяться під опікою;
здійснення інформаційних заходів у період перетримки для вирішення питання подальшого влаштування тварин, інформація про яких подається до засобів масової інформації, громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна чи правоохоронна діяльність, що внесені до єдиного реєстру опікунів;
ідентифікацію стерилізованих тварин, які повертаються до попереднього ареалу перебування під відповідальність опікунів;
стимулювання створення мережі притулків та міні-притулків будь-якої форми власності;
створення у районах пунктів тимчасового утримання тварин, пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки тварин;
обмеження доступу безпритульних тварин до харчових ресурсів, для чого забезпечити:
регулярний вивіз сміття з будинків і сміттєвих контейнерів на вулиці;
огородження місць збору сміття та місць його скидання;
використання захищених від тварин сміттєвих контейнерів (з важкими кришками, або розташованих поза межами досяжності тварин);
заборона годування безпритульних тварин на території об’єктів соціальної сфери та безпосередньо прилеглій до них території;
створити локалізовані місця поховання домашніх тварин (кладовища).

Здійснення контролю над опікою безпритульних тварин.
Після десятиденної тимчасової ізоляції (карантину) виловлена безпритульна тварина у разі, якщо за цей час її власника не встановлено, піддається обов’язковій біостерилізації та електронній ідентифікації (чіпуванню), після чого її може бути:
передано до притулку для утримання та пошуку нового власника, а також при необхідності для надання ветеринарної допомоги або подальшого лікування;
повернено до ареалу попереднього перебування (місяця вилову) під опіку та відповідальність фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій;
у разі наявності висновку експерта-кінолога про підвищену агресивність та соціальну не адаптованість тварини, така тварина може бути передана лише до притулку або новому власнику.
Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційною перетримкою в установі ветеринарної медицини, в пункті стерилізації та післяопераційної перетримки тварин, пункті тимчасового утримування або в притулку на термін, встановлений за медичними показниками.
Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього ареалу перебування під відповідальність опікунів, обов’язково мають бути прочіповані та легко візуально ідентифіковані.
Забезпечення засобами ідентифікації (електронні чіпи та нашийники) здійснює КП «Центр ідентифікації тварин».
Місце випуску кожної окремої тварини після її стерилізації до ареалу її попереднього перебування під відповідальність опікуна визначається у відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації тварини, що перебувають під опікою.
Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа, належним чином зареєстрована в КП «Центр ідентифікації тварин» як опікун, отримала посвідчення опікуна та внесена в єдиний реєстр опікунів м. Києва.
Опікуном не може бути особа, яка притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Правовою підставою для здійснення опіки над безпритульною твариною є Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ст. ст. 180, 340, 341 Цивільного кодексу України.
Згідно ст. 341 Цивільного кодексу України, якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної домашньої тварини не буде виявлено її власника, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні (опікуна). У разі відмови опікуна від набуття права власності на неї, ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.
Територіальна громада як власник опікуваної тварини наділяє опікуна повноваженнями з догляду тварини, для чого між ним і виконавчим органом місцевого самоврядування укладається договір. Договір є правовою підставою для щорічної безкоштовної вакцинації та пільгового ветеринарного обслуговування опікуваної тварини установою ветеринарної медицини, яка задіяна у виконанні даної Програми.
Опіка безпритульних тварини здійснюється опікунами за активної підтримки органів місцевої влади та громадських організацій м. Києва.
В обов’язки опікунів безпритульних тварин входить:
забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться під їх опікою з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей;
здійснювати планові щорічні щеплення опікуваних тварин;
за необхідності забезпечувати надання ветеринарної допомоги опікуваним тваринам;
повідомляти комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» про випадки захворювання опікуваних тварин, а також місцеві установи санітарно–епідеміологічної та/або ветеринарної служб про випадки укусів або травмування цією твариною людей;
гуманно поводитись з безпритульними тваринами і повідомляти правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з тваринами, а комунальне підприємство «Центр ідентифікації тварин» - про випадки загибелі або зникнення опікуваної тварини.;
проводити роботу з прилаштування тварини до нових власників.
Опікун безпритульної тварини має право:
отримувати безкоштовну ветеринарну допомогу зі щеплення безпритульної тварини та її пільгове лікування;
безкоштовно отримувати засоби ідентифікації тварини (нашийники) в КП «Центр ідентифікації тварин»:
отримувати інформацію про час і місце планового вилову тварин на території, закріпленій за ним за домовленістю за три – п’ять днів до здійснення вилову;
доставляти безпритульну тварину для оформлення над нею опіки в заклади ветеринарної медицини, пункти тимчасової перетримки, пункти стерилізації та післяопераційної перетримки;
представляти інтереси опікуваної тварини у розв’язанні конфліктів, пов’язаних з нею, в разі їх виникнення;
разом з повноважними представниками КП «Центр ідентифікації тварин» та правоохоронними органами брати участь у здійсненні контролю за дотриманням власниками тварин Правил утримання собак та котів у м. Києві.
У разі встановлення власника та отримання від нього письмової заяви до КП «Притулок для тварин» тварина повертається йому (з дозволу ветеринарної установи тварина повертається до закінчення терміну тимчасової ізоляції), а документи про факт виявлення безпритульної тварини та встановлення її власника можуть передаватися у відповідний орган для порушення адміністративної справи за фактом жорстокого поводження з тваринами або за фактом порушень Правил утримання собак і котів у м. Києві (викинення чи загублення тварини).
Не повертаються власнику тварини, вилучені у громадян за рішенням суду.
Служби або підприємства, що здійснюють вилов та утримання тварини, відповідають за шкоду, заподіяну тварині, за майнову та моральну шкоду заподіяну власнику тварини, у тому числі за шкоду, що заподіяна необґрунтованою затримкою повернення тварин, в порядку визначеному законодавством України.
Власник виловленої тварини зобов'язаний сплатити організації, яка здійснила вилов та тимчасову ізоляцію тварини, вартість витрат на вилов, ветеринарне обслуговування та утримання тварини.
Рішення про евтаназію безпритульної тварини приймається спеціальними робочими комісіями, порядок утворення та діяльність яких визначається Положенням про спеціальні робочі комісії з евтаназії тварин, затвердженим уповноваженим структурним підрозділом КМДА. Рішення про евтаназію тварини приймається в разі наявності у тварини травми або хвороби, не сумісних з життям, за умов наявності офіційного висновку, наданого установою ветеринарної медицини і підписаного ветеринарним лікарем, який здійснював огляд тварини, та відповідним керівником ветеринарної установи. У разі необхідності припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб, рішення про евтаназію тварини приймається ветеринарним лікарем негайно. В інших випадках рішення про евтаназію тварини приймається в притулках комісією, до складу якої обов’язково входять представники громадських організацій (за згодою).
Евтаназію безпритульної тварини проводять в установах ветеринарної медицини, в притулках або пунктах тимчасової перетримки тварин ветеринарним лікарем.
Евтаназія тварин, що мають власників, допускається виключно за наявністю медичних показів до неї за умови отримання згоди власника.
Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин проводиться згідно ветеринарно-санітарних вимог лише у місцях, спеціально відведених для цього. Недопустимо викидати трупи собак та котів у контейнери для сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього місцях.
Усі виловлені тварини підлягають реєстрації та електронної ідентифікації.
До єдиної міської електронної бази даних тварин у м. Києві вносяться такі дані щодо тварини:
для безпритульних тварин: дату і місце вилову тварини, її вид, породу, колір, вагу та приблизний вік, дату стерилізації та вакцинації, назву закладу, що здійснив стерилізацію та вакцинацію, прізвище, ім’я, по-батькові, домашню адресу (місце реєстрації), телефон опікуна, номер його волонтерського посвідчення, дату внесення тварини до єдиної міської електронної бази даних тварин у м. Києві. У разі застосування евтаназії вносяться дані про дату і місце евтаназії;
для домашніх тварин: вид, породу, кличку, рік народження, дату стерилізації та вакцинації, прізвище, ім’я, по-батькові, домашню адресу (місце реєстрації), телефон власника, дату внесення тварини до загальної міської електронної бази даних тварин у м. Києві.
Соціалізація та прилаштування безпритульних тварин передбачає:
визначення одним з основних напрямів діяльності КП «Притулок для тварин» соціалізацію та прилаштування виловлених безпритульних тварин та тварин, від яких відмовилися власники;
запровадження комплексу заходів з заохочення громадян до отримання тварин з притулку (звільнення від сплати житлово-комунальних послуг за утримання тварин, пільгове обслуговування у муніципальних ветеринарних лікарнях для тих власників, що отримали тварину з притулку, тощо);
з метою уникнення витрат на подальше утримування тварини передавати безпорідних тварин на безкоштовній основі;
забезпечити передачу тварин, утримуваних комунальним підприємствам «Притулок для тварин», притулкам, що належать громадськими організаціями (за згодою сторін), для подальшого утримання і прилаштування та новим власникам за спрощеною процедурою, якою передбачено видачу на місці документів про передачу тварини та надання інформації про це до КП «Центр ідентифікації тварин» для внесення змін в єдину міську електронну базу тварин;
проводення роз’яснювальної роботи з опікунами щодо визначення пріоритетом їх діяльності соціалізацію та прилаштування безпритульних тварин.

Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми, навчально–просвітницька робота та соціальної реклами передбачає:
підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих столів конференцій та нарад з працюючими в цій сфері виконавчими органами Київської міської ради, відповідними службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;
проведення міжнародних щорічних науково-практичних конференцій з тематики досліджень, визначених завданнями Програми;
видання та розповсюдження тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток для проведення просвітницької роботи серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста;
розробку та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;
виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіо- роліків);
участь в інформаційних компаніях та культурно–масових заходах із залученням засобів масової інформації;
пропаганду гуманного поводження з безпритульними тваринами у засобах масової інформації;
проведення благодійних аукціонів для збору коштів на допомогу безпритульним тваринам;
проведення кампаній для рекламування тварин, що перебувають у притулках, з метою находження їм нових власників.
У процесі виконання до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення, що затверджуються Київською міською радою в установленому порядку.

Програма в цілому базується на використанні таких основоположних принципів:
системності;
інформаційної самодостатності;
усталеності (збалансованості розвитку міського господарства і міста в цілому);
взаємоузгодженості всіх організаційних, правових, технічних, економічних і соціальних заходів;
економічної доцільності;
реальності планових показників.
Термін дії Програми розраховано на 2012-2016 років на території м. Києва

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- зменшення кількості безпритульних тварин в м. Києві на основі гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у м. Києві;
- розробка і впровадження нормативно-правових, економічних, інформаційно-просвітницьких засобів посилення відповідального ставлення до домашніх тварин, контролю їх народжуваності, гуманного поводження з тваринами;
- забезпечення масовості й системної стерилізації тварин, розробка і здійснення планів районованого вилову та стерилізації безпритульних тварин, збільшення кількості пунктів стерилізації та післяопераційної перетримки, пунктів тимчасового утримання безпритульних тварин;
- визначення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами;
- вдосконалення системи обліку та ідентифікації домашніх і безпритульних тварин, а також єдиної міської електронної бази даних тварин у м. Києві;
- розробка та запровадження заходів стимулювання реєстрації домашніх тварин, відповідальності за дотримання Правил утримання собак і котів у м. Києві;
- здійснення цільового часткового фінансування стерилізації та післяопераційної перетримки безпритульних тварин силами вже існуючих притулків, що утримуються громадськими організаціями, та волонтерів-опікунів тварин;
- здійснення громадського контролю над діяльністю органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій у сфері регулювання чисельності безпритульних тварин (вилову, перетримки, утримання, прилаштування і повернення безпритульних тварин до ареалу перебування) шляхом створення Громадського комітету з питань зоозахисту.

Аватара пользователя
ukc
Site Admin
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 16:43
Откуда: Украина, Киев

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ukc » 03 окт 2011, 22:28

Продолжение

Напрями діяльності та заходи Програми
№ з/п Перелік заходів програми Строк виконання заходу (роки) Виконавці Очікуваний результат


1. Нормативно-правове та методичне забезпечення заходів Програми
1 Розробка та впровадженні нормативно-правових та розпорядчих актів, положень і нормативів у сфері утримання, захисту та поводження з домашніми та безпритульними собаками і котами 2012-2016 ГУ екології та природних ресурсів, КП „Центр ідентифікації тварин”, КП „Притулок для тварин”, КП "Київська міська лікарня ветеринарна медицини" Врегулювання питання у сфері утримання, поводження та контролю за домашніми та іншими тваринами


2 Розробка та впровадження пільгової системи надання ветеринарних послуг для соціально незахищених верств населення та громадських організацій захисту тварин 2012 ГУ екології та природних ресурсів, ГУ ветеринарної медицини в м. Києві, ГУЦП, районні в м. Києві державні адміністрації, КП „Центр ідентифікації тварин”, інші зацікавлені організації Захист соціально незахищених верств населення


3 Розробка проектних пропозицій для будівництва центрів тимчасової перетримки тварин. 2012 КП „Притулок для тварин” Зменшення кількості безпритульних тварин

4 Розроблення проектно-кошторисної документації типового проекту майданчика для дресирування собак 2012 КП "Центр ідентифікації тварин" Отримання проектних рішень для створення майданчика для дресирування собак

2. Забезпечення контролю за дотриманням вимог правил утримання домашніх тварин
4 Забезпечення громадського порядку, дотримання ветеринарно-санітарних вимог та правил утримання домашніх тварин 2012-2016 ГУ МВС України в м. Києві, ГУ ветеринарної медицини в м. Києві, районні у м. Києві державні адміністрації, СЕС, КП „Центр ідентифікації тварин”, ЖЕО, у т.ч. ЖБК, ОСББ Зменшення кількості конфліктних ситуацій пов’язаних з тваринами, забезпечення громадського порядку і підвищення моральності суспільства

5 Здійснення контролю за торгівлею домашніми тваринами 2012-2016 ГУ МВС України в м. Києві,
ГУ з питань торгівлі та побуту, КП „Центр ідентифікації тварин” Забезпечення дотримання правил торгівлі


7 Розгляд звернень та скарг мешканців міста щодо фактів порушення норм чинного законодавства, що стосується правил утримання домашніх тварин 2012-2016 ГУ МВС України в м. Києві, районні в м. Києві державні адміністрації, СЕС, КП „Центр ідентифікації тварин”, КП „Київська міська лікарня ветеринарної медицини”, КП „Притулок для тварин”, ЖЕО, у т.ч. ЖБК, ОСББ Зменшення кількості конфліктних ситуацій пов’язаних з тваринами, забезпечення громадського порядку і підвищення моральності суспільства


8 Здійснення обліку домашніх тварин, які мають власників (реєстрація, переєстрація) 2012-2016 ГУ МВС України в м. Києві,
ГУ з питань торгівлі та побуту, КП „Центр ідентифікації тварин” Зменшення кількості конфліктних ситуацій пов’язаних з тваринами, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста, зменшення кількості безпритульних тварин.

9 Проведення тестування собак за програмою "Собака-компаньон" 2012-2016 КП "Центр ідентифікації тварин", громадські кінологічні організації (за згодою) Підтвердження рівня керованості та адаптованості собак потенційно небезпечних порід та визнаних небезпечними в умовах міста

10 Проведення електронної ідентифікації (чіпування) домашніх тварин 2012-2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Зменшення кількості безпритульних тварин, забезпечення громадського порядку і підвищення моральності суспільства

11 Профілактика антропозоонозних та зоонозних захворювань 2012-2016 ГУ ветеринарної медицини в м. Києві, КП „Центр ідентифікації тварин”, КП „Київська міська лікарня ветеринарної медицини Запобігання антропозоонозних та зоонозних захворювань на території м.Києва

12 Модернізація загальної електронної бази даних непродуктивних домашніх тварин 2012-2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Вдосконалення системи обліку домашніх та інших тварин

13 Провадження обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам 2012-2016 КП „Центр ідентифікації тварин” Забезпечення компенсації за заподіяння шкоди третім особам

14 Вдосконалення системи пошуку загублених тварин 2012-2016 КП "Центр ідентифікації тварин" Зменшення кількості безпритульних тварин

15 Створення, облаштування та утримання належним чином місць та зон для вигулу собак 2012-2016 Районні в м. Києві державні адміністрації, ГУ контролю за благоустроєм м. Києва, КП "Центр ідентифікації тварин", інші зацікавлені організації Створення сприятливих умов утримання тварин, поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста

16 Створення та утримання майданчиків для дресирування собак 2012-2016 Районні в м. Києві державні адміністрації, КП "Центр ідентифікації тварин", ЖЕО у т.ч. ЖБК, ОСББ, інші балансоутримувачі території та зацікавлені організації Створення сприятливих умов, підвищення рівня керованості та адаптованості собак в умовах міста

3. Вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва
17 Закупівля необхідного транспорту, матеріалів, устаткування для забезпечення вилову та транспортування тварин, у т.ч. придбання пального, дезінфектантів та лікарських засобів для знерухомлення тварин 2012-2016 КП "Притулок для тварин" Матеріально-технічне забезпечення служби вилову тварин.


18 Забезпечення вилову та транспортування тварин 2012-2016 КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня етеринаної медоцини" Підвищення рівня благополуччя тварин
19 Забезпечення проведення стерилізації та післяопераційного утримання безпритульних тварин 2012-2016 КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринаної медоцини" Підвищення рівня благополуччя тварин та не уможливлення подальшого їх розмноження, зменшення кількості безпритульних тварин

20 Забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у притулках та інших закладах для тимчасового перебування таких тварин 2012-2016 КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринаної медоцини" Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста


21 Проведення заходів по запобіганню зооантропонозних захворювань серед безпритульних тварин, які заходяться під опікою. 2012-2016 КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринаної медоцини", КП "Центр ідентифікації тварин" Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста

22 Забезпечення функціонування служби порятунку тварин та вирішення надзвичайних ситуацій пов'язаних тваринами 2012-2016 КП "Притулок для тварин", КП "Київська міська лікарня ветеринаної медоцини" Підвищення рівня благополуччя тварин та поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста


23 Забезпечення функціонування служби збору загиблих тварин та їх утилізація 2012-2016 КП "Притулок для тварин" Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста


24 Створення в районах центрів тимчасової перетримки безпритульних тварин 2012-2014 КП "Притулок для тварин" Підвищення рівня благополуччя тварин та поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста


25 Будівництво Центру тимчасової перетримки виловлених тварин по вул. Автопарковій 2012-2013 КП "Притулок для тварин" Підвищення рівня благополуччя тварин та поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста

26 Впорядкування териорії притулку для тварин у смт. Бородянка 2012-2013 КП "Притулок для тварин" Забезпечення благополуччя тварин та умов їх утримання згідно міжнародних рекомендацій, поліпшення ветеринарного обслуговування., формування відповідального ставлення до домашніх тварин та поліпшення умов пошуку нових власників відповідно до вимог ЄС

4. Проведення інформаційної та навчально-просвітницької роботи
27 Обмін досвідом та співпраця з навчальними, науково-дослідними, державними закладами, установами, організаціями, підприємствами України та зарубіжних країн з питань, пов’язаних з утриманням тварин та захисту тварин від жорстокого поводження 2012-2016 Управління міжнародних зв’язків, КП „Центр ідентифікації тварин”,
КП „Притулок для тварин" Вивчення та імплементація кращого вітчизняного та міжнародного досвіду, щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з тваринами, підвищення кваліфікації працівників профільних установ

28 Проведення (та участь) тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок 2012-2016 ГУ освіти та науки, Районні в м. Києві державні адміністрації, КП „Центр ідентифікації тварин”, КП „Притулок для тварин”, інші зацікавлені організації Підвищення кваліфікації працівників відповідного профілю, обмін досвідом щодо вирішення проблемних питань пов’язаних з домашніми та безпритульними тваринами

29 Видання та поширення тематичних друкованих видань: буклетів, плакатів, пам’яток 2012-2016 КП „Центр ідентифікації тварин” Влаштування безпритульних тварин до нових власників, інформованість населення з питань утримання та поводження з тваринами

30 Виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороліків) та інформації щодо питань пов’язаних з дотриманням правил утримання тварин в м. Києві, пропагування стерилізації тварин, які мають власника 2012-2016 ГУ з питань реклами, ГУ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, КП „Київ реклама”, КП „Київський метрополітен”, КП „Радіостанція „Голос Києва”, Газета КМР „Хрещатик”, КП „Редакція газети Вечірній Київ”, ТРК „Київ”, КП „Центр ідентифікації тварин” Підвищення рівня
обізнаності власників тварин та мешканців міста в частині, що стосується Правил утримання домашніх собак та котів в м. Києві
гуманного та відповідального ставлення до тварин з боку широких верств населення, збільшення кількості стерилізованих домашніх тварин


31 Провадження безстрокової акції щодо влаштування безпритульних тварин 2012-2016 ГУ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю,
КП „Центр ідентифікації тварин”, КП „Притулок для тварин” Зменшення кількості безпритульних тварин; підвищення рівня влаштованості безпритульних тварин до нових власників

32 Забезпечення підтримки тематичної web-сторінки в мережі Internet 2012-2016 ГУ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, КП „Центр ідентифікації тварин” Забезпечення вільного доступу усіх зацікавлених сторін до інформації про діяльність, анонсування та висвітлення заходів та акцій, що проводяться, звітування перед громадськістю та засобами масової інформації, інформування про плани перспективного розвитку, тощо.

33 Організація рекламно-інформаційної кампанії щодо налагодження випуску предметів по прибиранню власниками продуктів життєдіяльності тварин 2012-2014 ГУ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, ГУ з питань реклами, КП „Київ реклама”, КП „Київський метрополітен”, КП „Радіостанція „Голос Києва”, Газета КМР „Хрещатик”, КП „Редакція газети Вечірній Київ”, ТРК „Київ”, КП „Центр ідентифікації тварин” та інші зацікавлені організації Поліпшення санітарно-епідеміологічного та екологічного стану міста

34 Розробка та запровадження просвітницьких проектів у дитячих навчальних закладів щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження 2012-2016 ГУ екології та охорони природних ресурсів, ГУ освіти та науки, КП „Київський міський будинок природи”, КП „Центр ідентифікації тварин”, інші зацікавлені організації Сприяння поліпшення рівня
свідомості та моральності учнівської молоді щодо гуманного та відповідального ставлення до тварин

35 Підготовка та випуск навчального посібника для учнів старших класів про морально-етичні засади щодо поводження з тваринами 2013-2014 ГУ екології та охорони природних ресурсів, ГУ освіти та науки,
ГУ у справах сім'ї та молоді, КП „Центр ідентифікації тварин” Підвищення рівня моральності учнівської молоді щодо гуманного та відповідального ставлення до
тварин, зменшення кількості безпритульних тварин, зменшення конфліктних ситуацій та інших проблем пов’язаних з утриманням тварин

36 Розробка та видання друкованого посібника „Все про домашніх улюбленців” 2014-2015 ГУ екології та природних ресурсів, КП „Центр ідентифікації тварин” та інші зацікавлені організації Інформування населення з питань утримання домашніх тварин та сучасних ветеринарних послуг

37 Створення та впровадження медіа-проекту „Знайди мене” 2012-2014 ГУ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, КП „Київський метрополітен”, КП „Київреклама”, КП „Радіостанція „Голос Києва”, Газета КМР „Хрещатик”, КП „Редакція газети Вечірній Київ”, ТРК „Київ”, КП „Центр ідентифікації тварин”, інші зацікавлені організації Підвищення рівня влаштованості безпритульних тварин до нових власників
Популяризація гуманного та відповідального ставлення до тварин серед широких верств населення


38 Організація та проведення Міжнародного Дня захисту тварин 2012-2016 ГУ екології та охорони природних ресурсів, ГУ освіти та науки, ГУ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, КП „Київський метрополітен”, КП „Київреклама”, КП „Радіостанція „Голос Києва”, Газета КМР „Хрещатик”, КП „Редакція газети Вечірній Київ”, ТРК „Київ”, КП „Київський міський будинок природи”, КП „Центр ідентифікації тварин”, КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", КП „Притулок для тварин”, інші зацікавлені організації Популяризація гуманного та відповідального ставлення до тварин серед широких верств населення
Результативні показники програми:
Ресурсне забезпечення Київської міської програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 – 2016 роки
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
I II III
2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
Бюджет м. Києва
Кошти інших джерел

Показники: Етапи виконання програми Усього:
I II III
2012 р. 2013 – 2014 рр. 2015 – 2016 рр.
Продукту
Зменшення звернень за антирабічною допомогою (%) 5 7 10
Ефективності
Кількість виловлених тварин (тис. голів) 6 8 6 20
Якості
Зменшення кількості безпритульних тварин (%) 80%


6. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координатором Програми є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).
Виконавцями Програми визначені:
Головне управління екології та природних ресурсів, Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві, Головне управління МВС в м. Києві, Головне управління надзвичайних ситуацій, Головне управління контролю за благоустроєм м. Києва, Головне управління з питань торгівлі та побуту, Головне управління ритуальних послуг, Головне управління комунального господарства, Головне управління внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, Головне управління освіти і науки, районні в м. Києві державні адміністрації, Київська міська санітарно-епідеміологічна станція, житлово-експлуатаційні організації, комунальні підприємства «Центр ідентифікації тварин», «Притулок для тварин», «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», інші підприємства, організації та установи, включаючи громадські організації, навчально-наукові та науково-дослідні установи за згодою.
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює Головне управління екології та природних ресурсів, методичне – Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві.
Основними інструментами контролю за виконанням Програми є:
моніторинг її виконання, який проводиться 1 раз на півріччя. Результати моніторингу надаються постійній комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту. За результатами моніторингу якості виконання Програми здійснюється актуалізація її показників та заходів. Зміни та доповнення до Програми на наступний рік повинні вноситись не пізніше 1 червня поточного року;
оприлюднення (не рідше, ніж раз на квартал) надходжень і витрат (за відповідними статтями) здійснених на виконання цієї Програми комунальними підприємствами «Притулок для тварин», «Центр ідентифікації тварин» та «Київська ветеринарна лікарня» на їхніх сайтах (згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» № 3 від 04.01.2002 р.);
безперешкодний допуск представників громадських організацій до КП «Притулок для тварин», інших комунальних притулків, пунктів тимчасового утримання тварин та пунктів післяопераційної перетримки для ознайомлення з їхньою роботою.
Для покращення ефективності контролю у сфері поводження з безпритульними тваринами створюється Громадський комітет з питань зоозахисту, куди входять представники громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна та правозахисна діяльність.
Результати впровадження Програми висвітлюються в засобах масової інформації.

Аватара пользователя
ukc
Site Admin
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 16:43
Откуда: Украина, Киев

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ukc » 03 окт 2011, 22:30

Ответ ВГО "ККУ"

03жовтня 2011р Директору КП «Центр ідентифікації тварин»,
Шепітько Тетяні Миколаївні
Копія:Міністерство екології
та охорони природних ресурсів України.

Копія: Начальнику головного управління ветеринарної медицини в місті Ки єві -
головному державному інспектору
ветеринарної медицини м. Києва,
доктору ветеринарних наук, професору

Олійник Людмилі Вікторівні

Копія: Начальнику Головного управління екології
та охорони природних ресурсів у м. Києві
Ягодці Вадиму Сергійовичу

З В Е Р Н Е Н Н Я
Нами було отримано лист 29.09.2011р, від КП «Центр ідентифікації тварин», по обговоренню програми «Програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 – 2016 роки», та отримання громадської оцінки від ВГО « ККУ».
Ознайомившись з Проектом, керівництво ВГО « ККУ», має ряд зауважень, пропозицій та запитань, стосовно запропонованих положень у Проекті, а саме:
Стр 5, абц 2. Хто і яким чином підраховував чисельність собак у м.Києві? (У Проекті, кожна 14 сімя). Данні КП ЦІТ, не відповідають дійсності чисельності тварин, які знаходяться на обліку у Комунальному підприємстві "Головний інформаційно - обчислювальний центр" КМДА, який видає платіжки за комунальні послуги. Багато членів нашої організації справно оплачують надіслані квитанції, та при цьому не стоять на обліку в КП ЦІТ. Як це розуміти?
Стр 6, абц 7. Світовий досвід з цього приводу говорить наступне :
5 липня 2011 року Постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький у присутності Заступника Генерального секретаря Ради Європи Мод де Бур-Букіккіо підписав Європейську конвенцію про захист домашніх тварин.
Підписання Європейської конвенції про захист домашніх тварин сприятиме процесам поступової євроінтеграції України, зокрема у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, встановлення європейських стандартів ставлення людини до домашніх тварин, їх утримання тощо.
Стр 6.абц 9. Аналіз європейського досвіду регулювання чисельності безпритульних тварин свідчить про протилежне тому, що стверджується в проекті (вибачте за російський переклад):
- стандарти та директиви Міжнародного Епізоотичного Бюро – OIE (Всесвітня Організація Охорони Здоров'я Тварин – World Organisation for Animal Health), законодавчо закріплених в «Резолюції Європейського Парламенту про нову стратегію охорони здоров'я тварин в ЄС на 2007-2013 гг. :
Міжнародне Епізоотичне Бюро рекомендує (Гл. 7.7. «Контроль за популяцією бродячих собак» Звіту комісії із стандартів охорони здоров'я тварин, вересень 2009 р.):
«Відловлені собаки можуть повертатися своїм власникам, які знайшлися, або віддаватися новому хазяїну шляхом «усиновлення». Перед цим собака стерилізується.
Такі собаки також можуть отримувати необхідну ветеринарну допомогу, стерилізуватися і відпускатися назад поблизу від місця, де їх упіймали. Цей метод вживається в місцевостях, де наявність бродячих собак вважається неминучим фактом і сприймається суспільством толерантно.
Цей метод не може використовуватися в країнах, де законом заборонена наявність бродячих собак. Проблеми, що створюються собаками, такі як джерело шуму, фекального забруднення довкілля, дорожні аварії, не зникнуть, якщо собака повертається в зону свого мешкання та її пересування не обмежується. Якщо в суспільстві прийнято відловлювати собак, стерилізувати і відпускати, виникає ризик заохочення викиду собак на вулицю (їх власниками). У разі ж утримання стерилізованих собак, навпаки підвищується відповідальність власників. Програма по контролю популяції повинна бути сфокусована на стерилізації та пропагуванні відповідального володіння собаками.
Рекомендується, перш ніж вибирати той або інший метод регулювання популяції, брати до уваги фінансову сторону питання, культуру собаківництва, що традиційно склалася та громадську безпеку, так і переваги контролю над захворюваністю і благополуччя тварин».
http://www.oie.int/

Международная коалиция по регулированию численности животных–компаньонов (ICAM Coalition - International Animal Management Coalition), сформированная в 2007 году опубликовала «РУКОВОДСТВО ПО ГУМАННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ СОБАК» 2007 г.
".... Во многих случаях, из-за плохого благосостояния этих собак и давления общественности требуются устранить этих животных. Если они больны, ранены или имеют существенные поведенческие проблемы, например, проявляют агрессию, самым лучшим выходом может быть эвтаназия. Если животное не получается передать новым хозяевам, или в том случае, если приюты не справляются с поддержанием должного уровня благосостояния животных ввиду их большого количества, то наиболее целесообразной также может быть эвтаназия, поскольку долговременное содержание собак в приюте обходится дорого, а также вызывает значительные страдания животных. "
http://www.icam-coalition.org/
Стр 9.абц 2. Якщо Програма базується на Конституції України , а Конституція України гарантує рівні права, то Програма дає преференції , так названим опікунам, в порівнянні з власниками собак. А саме, для власників – обов’язкове страхування, тестування, відповідальність, то для опікунів – ні.
Стр9.абц2. В Законі України «Про ветеринарну медицину», вже передбачена реєстрація тварин, при щеплені проти сказу. В наявності дубляж функцій, за державні кошти та кошти налогоплатників в умовах світової кризи.
Стр9.абц2 Згідно стандартам та директивам Міжнародного Епізоотичного Бюро (ОІЕ) та ІСАМ, не рекомендується використання програми ВСП в країнах, де на законодавчому рівні заборонена наявність безпритульних тварин на вулицях, до яких відноситься і Україна (згідно ст24, ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження»
Стр10.абц7 …….нормам встановленим цим законом… ? Проект правил та правила не можуть бути законом!
Стр11.абц 6. Виключити це поняття, так як в Державному підприємстві "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" Міністерства аграрної політики України, успішно ведеться на протязі довгого часу електронна база свійських тварин згідно чинного законодавства. Цю функцію потрібно передати в це підприємство або департаменту тваринництва Міністерства. Та додати, окрім домашніх непродуктивних тварин (собаки та коти), всіх дрібних та екзотичних тварин. Цим будуть займатись профільні фахівці. Це є важлива економія державних коштів. Не потрібно створювати ще одну державну структуру, зі штатом та кошторисом.
Стр 12.абц 10. Чинним законодавством України не передбачено обов’язкове чіпування домашніх тварин, тому цю норму потрібно виключити, або викласти у редакції – за бажанням.
Стр13.абц 5. Тестування.
Ким будуть здійснюватись тестування? В нашій всеукраїнській громадській організації, тести собак, проводяться згідно затвердженим міжнародним та всеукраїнським положенням. Результати тестів визнаються органами місцевого самоврядування багатьох обласних міст України. Тестування проводять судді-дресувальники та інструктори-дресувальники ВГО «ККУ», які пройшли відповідну фахову підготовку.
Яким чином – безкоштовно чи за гроші (як це робить КП ЦІТ) – громадські організації (за згодою) будуть виконувати спільно з КП ЦІТ такі заходи, як проведення тестування по програмі «Собака-компаньон» ?
Хто буде нести відповідальність за шкоду, нанесену собакою, яка пройшла таке тестування? Тільки власник, чи і екзаменатор, який дав гарантію та провів тестування, що собака адаптована до суспільства?
Яке буде тестування? Безкоштовне, чи за гроші? Це повинно бути прописане у Програмі.
Чи буде тестування за цією Програмою всіх собак, тому числі і безпритульних?
Навіщо собак, які мають власника, потрібно тестувати за цією програмою, а для безпритульних – тільки висновок, так названого експерта-кінолога? Це є дискримінація власників собак.
Програма тестування не може застосовуватись в зв’язку з тим, що налічує в собі тести, які потрібні тільки для службових собак, а не для собак-компаньонів та декоративних порід. Наприклад - тест на постріл, і т.д.
Пропонуємо включити тільки чотири пункти. 1.- ходіння поруч,2- заборонна команда, 3-підхід по команді «До мене», 4 – відношення до намордника (тільки для собак з потенційною агресією, згідно переліку, встановленого Кабінетом Міністрів України)
Стр13.абц14 …запровадження системи збору…. В діючому законодавстві України відсутня норма, щодо обов’язкової передачі даних про електронну ідентифікацію тварин від вет.клінік до комунальних підприємств міст. Пропонуємо виключити цей пункт.
Стр14.абц2. Виключити норму сплати, про сплату за житлово – комунальні послуги з власників тварин взагалі (для всіх власників). Якщо це податок , то вже є постанова Кабміну, яку ніхто ще не відмінив,.- «Збір з власників собак» . Подвійне оподаткування. Якщо це послуга, то потрібна заява та добровільна згода мінімум двох сторін. Ця сплата на сьогоднішній день незаконна і не передбачена чинним законодавством України , згідно верховенства права. Прохання надати відповідь, на якій підставі збираються кошти з власників собак, згідно Законів України та Конституції?
Стр14.абц 3. Для посилення контролю за дотриманням вимог…..пропонується оподаткування продажу тварин. Потрібно прописати детально механізм цього оподаткування. На основі яких законів України, нормативних актів то що. Або виключити цей пункт.
Стр14.абц 12. У випадку документально підтвердженої шкоди…….. Доповнити. Вилов тварин здійснюється негайно, (та без попередження за 3-5 днів про це опікунів), за заявами юридичних та фізичних осіб. Першочергово це життя людини.
Стр15.абц 8. Діючим законодавством не передбачено погодження з будь-якими громадськими організаціями та Громадським комітетом з питань зоозахисту, кандидатур , при здійсненні трудових відносин між працівником та підприємством. Пропонуємо виключити.
Стр16.абц17. Доповнити пунктом про безкоштовне користування власниками тварин вигульних майданчиків та майданчиків для дресування тварин. Також доповнити, що ці майданчики будуть облаштовані за рахунок коштів Програми.
Стр17.абц10. Яким чином буде відбуватися заборона годування безпритульних тварин? Хто буде контролювати цю заборону?

Стр17.абц15. Експерт-кінолог. Чи буде він згідно вимогам класифікатора професій мати вищу профільну освіту? Яким чином він буде нести відповідальність за свої рішення та висновки, якщо заподіяна шкода третім особам?
Стр18.абц 4. Виключити пункт про правову підставу для здійснення опіки над безпритульними тваринами з посиланням на ЗУ « Про захист тварин від жорстокого поводження» та Цивільного Кодексу України. В названому Законі та Кодексі відсутнє поняття - опікун домашніх тварин. Законодавець передбачає тільки власність над твариною, а не опікунство.
Стр18.абц 8. Обовязки опікунів.
а) Забезпечення догляду неможливе, так як тварина знаходиться поза контролем.
б) Здійснювати планові щеплення. Повинен щорічно доставляти тварину у вет.лікарню – яким чином опікун це буде робити, коли майже всіх безпритульніх собак потрібно відловлювати – знову за допомогою КП «Притулок для тварин», витрачаючи на це бюджетні кошти?.
в) Не прописана відповідальність опікуна при нанесені собакою шкоди третім особам, іншим тваринам, навколишньому середовищу.
Стр19.абц 7. У разі встановлення власника….. Хто буде перевіряти і яким чином, що є факт жорстокого поводження з твариною, чи це дійство є порушенням Правил утримання тварин, в випадку втрати (загублення) тварини, на основі яких критеріїв? Як буде кваліфікуватися той чи інший факт? Особливо при випадковій втраті тварини?
Стр20.абц 1 Евтаназія. Доповнити, що рішення про евтаназію приймаються згідно «Методичних рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин», затверджених Наказом Державного ветеринарного комітету № 365 від 07.09.2010 р.Проект Програми надісланий нам від КП ЦІТ, в м. Києві, не може бути прийнятий, на нашу думку, без наших зауважень та пропозицій.
Представники ВГО «ККУ» , починаючи з 1999р, активно приймали участь в розробці програм КМДА, були присутні на багатьох засіданнях комісій КМДА, а президент ВГО «ККУ» Ігор Сулімов , тривалий час очолював Громадську раду з питань поводження та утримання тварин у м.Києві при Управлінні екології.
На нашу думку, для оптимізації роботи та покращення результатів діяльності, потрібно централізувати та об’єднати три КП – ЦІТ, Притуок для тварин, та Лікарню ветеринарної медицини в одну структуру. Тоді дії цих підприємств будуть скориговані в одному руслі.
Проект Програми протирічить міжнародному досвіду, а саме головне - Конституції України та Законам України.
Відповідь на наші зауваження, пропозиції до Проекту, та поставлені нами запитання просимо надати в письмовому вигляді в термін, визначений чинним законодавством.
Прохання надсилати проекти та документацію, яка потребує ознайомлення, аналізу та відповіді заздалегідь, за 14-30 календарних днів.


З повагою, та надією на подальшу співпрацю,
Президент ВГО «ККУ», зооінженер-спеціаліст
Ігор Сулімов.

Аватара пользователя
ketpunko
puppy
puppy
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 21:33
Откуда: Украина, г. Киев

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ketpunko » 04 окт 2011, 00:44

Вопрос 1
Где обещанные площадки для выгула, дрессировки(нормальных размеров и огороженные)?? Кто будет следить за чистотой в этих местах(ЖЭК, ЦИЖ ) ?
Вопрос 2
Кто будет отвечать за потравы собак( и не нужно списывать на дворников, даже если это и они делают - то по указке начальства). Это и есть негуманное отношение.

Мои небольшие предложения (для ЦИЖ)
1.Необходимо ввести страхование жизни собаки и уголовную ответственность за причинение травм, увечий или смерти животному (были и есть случаи когда пьяный му....ак убивает спокойную идущую на поводке собаку, или специально натравливают агрессивную). Вот для этого нужна хорошая законодательная база, где будет прописано об административной ответственности и уголовной, а так же штрафы такие, что бы люди задумались и главное , что бы это было не только на бумаге, а еще и работало в реальной жизни(нормальных работающих законов в защиту владельцев животных нет).
2. Ввести обязательную дрессировку (хотя бы базовое послушание) для ВСЕХ собак, не зависимо от породы(без породы) и размера (надоели кусючие, агрессивные и неадекватные собаки).
3. Курсы для желающих приобрести питомца (компетентность будущего владельца) - сдал - можешь приобретать питомца. Таким образом повысить (хоть немного) ответственность и знания будущего владельца.
Не падай духом - ушибешься.

Аватара пользователя
FoxTown
junior
junior
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 20 фев 2010, 15:26
Откуда: Тольятти

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение FoxTown » 04 окт 2011, 02:27

Благие намерения :au:
Я за свои 34 уже поняла, где я живу и чем все это закончится.
С дополнениями в ответе нашего руководства на Программу согласна на все 100%, что еще раз доказывает - лезем в законодатели, а сами в данном вопросе плаваем. Красивые слова политических мужей о сплетении судеб собаки и человека начавшейся с доисторических времен... Бла-бла-бла
Опекуны?!!! Меня порвало!
Почему-то на ум приходит бессмертное произведение нашего соотечественника "Мертвые души".
Хотят сделать "как у Еуропе". Почему застраховать собаку от нанесения ей вреда в европейском правовом государстве Украина - НЕРЕАЛЬНО?! А еще в Европе есть рестораны, где можно пообедать вместе с питомцем - давайте и у нас такое сделаем!
После 2016 я так понимаю все прекратится? Типа мы уже станем цивилизованными?
Да к 2016 году уже и не вспомнят, что это за программа такая, а деньги на нее еще будут выделяться и в 2020 году!!!
Регистрация, учет, вет контроль - этот минимум должен быть и должен работать!
Вообще, программа попахивает охотой на ведьм.
Площадки...
На нашу школу было выделено ххх тыщь гривен на ремонт туалета. На вопрос учителей:"А где они?" ответили:"Не суйте нос не в свои дела" Я думаю, параллель очевидна.
Давно уже пора начать разгребать этот бардак, но только, пожалуйста, через голову, а не как всегда.
Вопрос 1
Где обещанные площадки для выгула, дрессировки(нормальных размеров и огороженные)?? Кто будет следить за чистотой в этих местах(ЖЭК, ЦИЖ ) ?
Вопрос 2
Кто будет отвечать за потравы собак( и не нужно списывать на дворников, даже если это и они делают - то по указке начальства). Это и есть негуманное отношение.

Мои небольшие предложения (для ЦИЖ)
1.Необходимо ввести страхование жизни собаки и уголовную ответственность за причинение травм, увечий или смерти животному (были и есть случаи когда пьяный му....ак убивает спокойную идущую на поводке собаку, или специально натравливают агрессивную). А то в нашей стане - штраф и условное заключение(максимум).
2. Ввести обязательную дрессировку (хотя бы базовое послушание) для ВСЕХ собак, не зависимо от породы(без породы) и размера (надоели кусючие, агрессивные и неадекватные собаки).
3. Курсы для желающих приобрести питомца (компетентность будущего владельца) - сдал - можешь приобретать питомца. Таким образом повысить (хоть немного) ответственность и знания будущего владельца.
С Ув. Пунько Екатерина.

:ay:
Еще нужно очень серьезно взяться за "птички" и тёток в переходах - вот где и рассадник болезней и незарегистрированные животные.
Если у вас есть СОБАКА, вы возвращаетесь не в дом, а ДОМОЙ
Изображение

Аватара пользователя
Khatika
Champion
Champion
Сообщения: 4206
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 13:32
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение Khatika » 04 окт 2011, 07:56

Вот меня тоже мучает вопрос,а не прикрытие ли это очередной аферы плюс узоканивание нынешних методов борьбы с бездомными собаками,да еще и выделение дополнительных средств для этого.Владельцы животных вообще побоку,где наши права,одни обязанности.Площадок как не было так и не будет,вот мне интересно где они на Печерске свободный кусок земли найдут под площадку,смешно.Загрязняют наши собаки своими фекалиями улицы и дворы,распространяют заразу,да моя собака чище и менее опасна чем некоторые люди (извините за сравнение).
С дополнениями согласна. Хотелось бы видеть в программе пункты, где бы прописана была ответственность(уголовная,административная) за нанесение увечий и причинение смерти своей и чужой собаке и другим дышащим и видящим животным нашего города, но это я так понимаю возможно почти в идеальном мире.

FoxTown писал(а):Еще нужно очень серьезно взяться за "птички" и тёток в переходах - вот где и рассадник болезней и незарегистрированные животные.


+1000
Заходите в гости
Изображение

Аватара пользователя
shamir
Intermedia
Intermedia
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 11:12
Откуда: Киевская обл.,Бородянка
Контактная информация:

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение shamir » 04 окт 2011, 10:35

ketpunko писал(а):Где обещанные площадки для выгула, дрессировки(нормальных размеров и огороженные)?? Кто будет следить за чистотой в этих местах(ЖЭК, ЦИЖ ) ?

А почему ЖЭК? Щаззз...Не будут налогоплательщики платить за то, что бы какашки убирали дворники. Очень не мало есть людей, которые не любят собак и кошек, и они не обязаны содержать тех, кто любит этих животных.

Кто будет отвечать за потравы собак( и не нужно списывать на дворников, даже если это и они делают - то по указке начальства). Это и есть негуманное отношение.

Ни кто.

Курсы для желающих приобрести питомца (компетентность будущего владельца) - сдал - можешь приобретать питомца. Таким образом повысить (хоть немного) ответственность и знания будущего владельца.

Т.е., мне сначала надо уплатить тысячи полторы гривень за курсы, сдать их, а потом мне разрешат купить собаку? Уважаемые, да когда же Вас совок попустит, так и мудрите придумать, какую-нибудь заразу, которая так или иначе нарушает права человека?

Аватара пользователя
shamir
Intermedia
Intermedia
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 11:12
Откуда: Киевская обл.,Бородянка
Контактная информация:

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение shamir » 04 окт 2011, 10:39

Почему застраховать собаку от нанесения ей вреда в европейском правовом государстве Украина - НЕРЕАЛЬНО?!

А Вы настолько доверяете нашему нынешнему законодательству и страховым компаниям, что вот так готовы платить страховые взносы? А если собака получит увечий на 10000 грн(ветеринары нынче дорого обходятся), а по страховке, как это у нас бывает, Вам выплатят 1000-1500, что тогда?
Еще нужно очень серьезно взяться за "птички" и тёток в переходах - вот где и рассадник болезней и незарегистрированные животные.

Птичку вообще нужно стереть с лица Земли. до тех пор, пока будет существовать этот рынок пыток для животных, ни о каком порядке не может быть и речи.
А в целом Вы правы, мы все хотим, что б у нас, как там в Европе жизнь была, но что-то не клеится пока((

Аватара пользователя
ketpunko
puppy
puppy
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 21:33
Откуда: Украина, г. Киев

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ketpunko » 04 окт 2011, 13:26

Курсы для желающих приобрести питомца (компетентность будущего владельца) - сдал - можешь приобретать питомца. Таким образом повысить (хоть немного) ответственность и знания будущего владельца.

Т.е., мне сначала надо уплатить тысячи полторы гривень за курсы, сдать их, а потом мне разрешат купить собаку? Уважаемые, да когда же Вас совок попустит, так и мудрите придумать, какую-нибудь заразу, которая так или иначе нарушает права человека?[/quote]

Причем здесь совок. Можете кидать тапками, но когда человек берет собаку он должен осознавать и понимать ответственность которая ложится на его плечи(лет на 10-15). А в нашей стане таких людей мало.
Наш народ, в большинстве, не понимает, что вязка здоровья не прибавляет, и плодят непонятно кого, а рожденные щенки оказываются в мусорном контейнере или на улице, пополняя ряды бездомных. Отдельная тема кобелей - "ему же нужны девочки" - и отпускают шляться по округе .

P.S. я не против прав человека, я за просвещение народа в формате страны. По нашему TV только и показывают как собака "бойцовской" породы кого то сожрала, а где сюжеты о работе собак(собаки спасатели - в пример ризен из ЩИТа, бультерьер - поисковик и т.д, и т.п), где сюжеты о прошедших соревнованиях по дрессировке, полевым испытаниям.

http://varthof.borda.ru/?1-0-0-00001089 ... 1317725386

вот один из примеров
Не падай духом - ушибешься.

Аватара пользователя
shamir
Intermedia
Intermedia
Сообщения: 546
Зарегистрирован: 01 июл 2008, 11:12
Откуда: Киевская обл.,Бородянка
Контактная информация:

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение shamir » 04 окт 2011, 13:57

Посмотрела я по Вашей ссылке. Все что там, то очень интересно. Но какая связь с нашей реальностью? Что бы купить собаку и жить с ней всю жизнь в селе,например, она ни куда ни когда не будет выезжать в город и дети ее ни когда не навредят жителям мегаполиса. С какого передуру, для того, что бы купить себе не рабочую собаку в село, а охранную для территории, человек должен оканчивать курсы? Я об этом. А в городе наверно это все надо.
Я вообще считаю, что если человек хочет заниматься разведением собак или кошек, он должен выезжать за город жить. За городом нет той плотности населения, как в мегаполисах, да и вообще в любых городах. Запахи, лай, собачье движение, не мешает движению города, не сажает на истерику тех, кто не любит собак и заявляет о своем праве не иметь в соседях по лестничной площадке собак или кошек. У кого одна собака или кошка, конечно, не знаю, как там с правилами будет. А те, кто имеет питомники кошек и собак в городе, должны свозить питомники за город, к этому и принуждают такими вот программами, как мне кажется.

Аватара пользователя
Dakar
Champion
Champion
Сообщения: 1316
Зарегистрирован: 06 май 2010, 10:07
Откуда: Киев
Контактная информация:

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение Dakar » 04 окт 2011, 14:36

посмотрите очет о деятельности КП „Центр ідентифікації тварин” - это ж просто сбор денег. да к тому же регистрация, временная регистрация и перерегистрация источник дохода. И где эти деньги? Вы видите новые площадки? Хотят новую кормушку сделать.
Изображение
Лучшее, что есть у человека, - это собака

Аватара пользователя
ZoSo
Champion
Champion
Сообщения: 1833
Зарегистрирован: 08 апр 2008, 20:31
Откуда: Орденоносный Краснодон,Пуп Вселенной

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ZoSo » 04 окт 2011, 15:07

Это дааа....
И кормушка новая, и для европейцев, идеалистически незамутненных - отмазка. Бабки спишут, бродяжек перетравят - и дело с концом.
Since I ve been lovin you...

Аватара пользователя
ketpunko
puppy
puppy
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 21:33
Откуда: Украина, г. Киев

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ketpunko » 04 окт 2011, 16:40

Вот я как житель города и предлагаю. А то выходя из парадного думаешь - а не выпустили часом хозяева своего агрессивного кобла ( "шкребет двери и воет из-за девочек, а руки не хочу что б обрывал" -это со слов хозяйки)- из соседнего парадного. Песа бросается на все живое(люди, собаки, кошки). А то заводят хомячка, а вырастает бегемотик......
Не падай духом - ушибешься.

Аватара пользователя
RUBIN
Champion
Champion
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 29 дек 2007, 18:42
Откуда: г.Рубежное
Контактная информация:

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение RUBIN » 14 окт 2011, 08:33

ketpunko писал(а):Вопрос 1
Где обещанные площадки для выгула.


Здесь:http://puppies.co.ua/viewtopic.php?f=9&t=5586
Кинологический Клуб "РУБИН"
www.clubrubin.info
clubrubin.wku@gmail.com
+38 095 5375289 Viber
+38 096 3125598
+38 063 4762011

Аватара пользователя
ketpunko
puppy
puppy
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 21:33
Откуда: Украина, г. Киев

Re: Новые правила содержания домашних животных в г.Киеве.

Сообщение ketpunko » 16 окт 2011, 08:11

:bk: Мне до каждой из перечисленных площадок нужно ехать на 2-х маршрутках (~ 30 минут)
СВЯТОШИНСКИЙ РАЙОН:
•ул. Зодчих, 36-40 (зеленая зона);
•ул. Зодчих, 66-68/2 (зеленая зона);
•ул. Семьи Сосниных, 12-16 (зеленая зона);
•ул. Якуба Коласа, 2 (зеленая зона).
Не падай духом - ушибешься.


Вернуться в «Общий форум / General Forum»